Раздзелы сайта

Галоўная

прыём у 10 клас


Парадак і ўмовы прыёму ў Х-ХІ класы

У 2018/2019 навучальным годзе плануецца адкрыць Х клас па мадэлі 1 (клас вывучае на павышаным узроўні вучэбныя прадметы “Беларуская мова” і “Англійская мова”)

Асобы, што атрымалі агульную базавую адукацыю ў гімназіях, па іх жаданні працягваюць навучанне ў гэтых гімназіях на на ІІІ ступені навучання.

Прыём дакументаў з 12 чэрвеня па 28 жніўня (у тым ліку пры прыёме для прадаўжэння атрымання адукацыі на ІІІ ступені ў гэтай жа ўстанове агульнай сярэдняй адукацыі). У перыяд з 12 чэрвеня па 1 жніўня пры прыёме на свабодныя месцы ў Х-ХІ класы гімназіі на конкурснай аснове.

Прыём асоб у Х клас ДУА “Гімназіі № 9 г. Мінска” для атрымання агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляецца ў адпаведнасці з кантрольнымі лічбамі прыёму,  з патрабаваннямі да напаўняльнасці класаў, устаноўленымі пунктам 13 артыкула 158 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, санітарных нормаў, правілаў і гігіенічных нарматываў, а таксама згодна з пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 20 снежня 2011 г. № 283 “Аб зацвярджэнні Палажэння аб установе агульнай сярэдняй адукацыі” (у рэдакцыі пастановы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 03.03.2018 №10).  На падставе рашэння прыёмнай камісіі кіраўнік установы адукацыі выдае загад аб прыёме асоб, якія прымаюць удзел у конкурсе, у лік вучняў не пазней за 15 жніўня года прыёму пры прыёме на свабодныя месцы   ў Х-ХІ класы гімназіі.

Згодна з главой 7 Палажэння аб установе агульнай сярэдняй адукацыі,  асоба (законны прадстаўнік непаўналетняй асобы), якая выказала жаданне прыняць удзел у конкурсе для атрымання сярэдняй адукацыі ў гімназіі,  падае  ў перыяд з 12 чэрвеня па 1 жніўня ў прыёмную камісію наступныя дакументы:

  1. заява;
  2. пасведчанне аб нараджэнні або дакумент, што сведчыць пра асобу;
  3.  медыцынская даведка аб стане здароўя;
  4. пасведчанне аб агульнай базавай адукацыі;
  5. дакументы, што пацвярджаюць права асобы на льготы пры прыёме для атрымання сярэдняй адукацыі (пры наяўнасці права на льготы).

 

Пры прыёме на свабодныя месцы ў Х-ХІ класы гімназіі асобы, якія выказалі жаданне прыняць удзел у конкурсе, 07.08.2018 і 09.08.2018 (11.08.2018 – рэзервовы дзень) здаюць 2 уступныя іспыты з ліку вучэбных прадметаў, вызначаных планам установы агульнай сярэдняй адукацыі для вывучэння на павышаным узроўні:

-         беларуская мова (пісьмова);

-         англійская мова (вусна).

Пачатак конкурсных іспытаў у 9.00.

 

Для правядзення ўступных іспытаў распрацоўваюцца наступныя заданні: тэксты дыктантаў або тэксты дыктантаў з граматычным заданнем, тэставыя заданні, тэксты кантрольных работ для правядзення ўступных іспытаў у пісьмовай форме; тэарэтычныя пытанні для правядзення ўступных іспытаў у вуснай форме; тэарэтычныя пытанні і практычнае заданне (практычныя заданні) для правядзення ўступных іспытаў у спалучэнні вуснай і практычнай формаў. Заданні для правядзення ўступных іспытаў у вуснай форме, у спалучэнні вуснай і практычнай формаў аб’ядноўваюцца ў білеты. Практычныя заданні, што прадугледжваюцца білетамі, распрацоўваюцца экзаменацыйнымі камісіямі адпаведнай установы адукацыі і зацвярджаюцца старшынёй прыёмнай камісіі ўстановы адукацыі не пазней чым за тыдзень да пачатку ўступных іспытаў. Заданні для правядзення ўступных іспытаў, названыя ў частцы першай гэтага пункта, зацвярджаюцца ўпраўленнямі адукацыі абласных выканаўчых камітэтаў, камітэтам па адукацыі Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта.

Час на правядзенне ўступнага іспыту ў пісьмовай форме па адпаведным вучэбным прадмеце ўстанаўліваецца пры распрацоўцы заданняў для яго правядзення, але не больш за 180 хвілін. Час для падрыхтоўкі да адказу па заданнях уступнага іспыту, што праводзіцца ў вуснай форме, у спалучэнні вуснай і практычнай формаў па адпаведным вучэбным прадмеце ўстанаўліваецца пры фарміраванні білетаў для яго правядзення, але не больш чым за 30 хвілін.»

Для кожнай групы ў дзень праводзіцца адзін уступны іспыт. Працягласць перапынку паміж уступнымі іспытамі павінна складаць адзін або больш каляндарны дзень. 

У выпадку нязгоды з выстаўленай адзнакай асоба (законны прадстаўнік непаўналетняй асобы), якая прымае ўдзел у конкурсе, мае права падаць апеляцыю на імя старшыні прыёмнай камісіі на працягу двух працоўных дзён пасля абвяшчэння адзнакі па выніках ацэньвання пісьмовай работы.